Redactionele planning ICT Magazine

ICT Magazine werkt met een tot in detail uitgewerkte jaar- en editieplanning. In deze planning zijn de onderwerpen, hun frequentie, het volume per editie en de diverse werkvormen opgenomen. Het is daarom voor ons onmogelijk om in te gaan op de vele voorstellen die ons bereiken tot samenwerking en/of publicatie. Alle voorstellen worden bekeken, maar het is im.cover1_465ondoenlijk overal inhoudelijk op te reageren. Wanneer uw voorstel een verrijking is en ook qua volume in de bestaande planning past, neemt de redactie graag het initiatief om te reageren.


Betrokkenheid leveranciers
ICT Magazine heeft gekozen voor een businessmodel waarbij hoogwaardige content kosteloos beschikbaar komt voor afnemers van ict-diensten. Dit is mogelijk door samen te werken met ictleveranciers die zich – via advertenties of infotorials – in ons magazine profileren. Op deze wijze genereren zij exposure ter ondersteuning van hun marketing en salesactiviteiten.

Deze relaties kunnen ook betrokken zijn bij onafhankelijke content. Hoe dit werkt, verdient enige uitleg. ICT Magazine neemt haar lezers en dus de content die wordt gepubliceerd serieus. Het is in geen geval zo dat wie betaalt bepaalt. Feit is dat er bij ict-leveranciers heel veel kennis aanwezig is. Een aantal van hen wil die delen, zonder direct de eigen diensten te promoten. In zulke gevallen is er sprake van een onafhankelijke publicatie. De auteurs (en in hun kielzog het bedrijf waarvoor zij werkzaam zijn) presenteren zich als expert op een bepaald gebied. Hoe sterker het inhoudelijke verhaal, hoe hoger het aanzien zal zijn van hun expertise en dus het thought leadership van hun werkgever.

Wie op die manier, samen met onze redactie, een bijdrage wil leveren aan kennisontwikkeling en bovendien ICT Magazine betrekt bij sales- en marketinginvesteringen, heeft uiteraard een streepje voor bij onderwerpen waarbij ook leveranciers een rol (kunnen) spelen.

serie.binnepag_2600

Onafhankelijke content van gastauteurs
Van onze gastauteurs vragen we dat ze relevante kennis overdragen aan de lezer.

Dat kan technische ict-kennis zijn en dan kan het artikel bijna niet technisch genoeg zijn. Zwaar-technische artikelen kunnen veel waarde bieden aan een deel van onze lezers. In ICT Magazine is het aantal artikelen met een technische insteek overigens beperkt.

ICT Magazine biedt merendeels business-it-kennis. Die kan niet concreet en gedetailleerd genoeg zijn. Veel consultants schrijven echter wollige verhalen in een vaag middengebied tussen techniek en business, waarbij noch de business noch de techniek concreet wordt. Zulke verhalen kenmerken zich door een hoog open-deurengehalte en door zinnen die geleerd lijken maar bij analyse voornamelijk uit lege woorden blijken te bestaan. Dergelijke artikelen hebben steevast als strekking: 'Dit is erg ingewikkelde materie, daar moet u niet zelf mee willen knoeien, nee, daar moet u mij/ons voor hebben. Wij zijn de specialisten die dit voor u gaan opknappen'.

In ICT Magazine willen we een podium bieden aan gastauteurs die hun kennis niet achterhouden, maar delen. Die dingen niet moeilijker maken dan ze zijn en die concrete aanbevelingen doen en tips geven, die onze lezers praktische waarde bieden. De bijdrage van een gastauteur levert dus werkelijke waarde in de vorm van toepasbare zakelijke of business kennis.